top of page
connections-system-datas-exchanges-plane

ארגון בוגרי פסגות
עמותת הבוגרים (ער*)

הארגון הינו בית לבוגרי התכנית לדורותיהם אשר שם לעצמו למטרה להדק את רשת הקשרים של בוגרי פסגות ולהעשיר אותם במהלך הלימודים, השירות הצבאי והקריירה בתחומי הטכנולוגיה, האקדמיה והעסקים.

בוגרי פסגות מהווים קבוצה ייחודית של אנשים בעלי זיקה עמוקה לטכנולוגיה, הנדסה ויזמות. על כן הארגון חרט על דגלו את הקשר עם מערכת הביטחון במטרה לתרום את חלקנו כבוגרי המסלול להמשך עליונותו הטכנולוגית-ביטחונית של צה"ל במזרח התיכון ובכלל.

ארגון בוגרי פסגות קם בשנת 2020, לאחר כ-20 שנות פעילות של תכנית פסגות, כדי להיות מרכז המסה של קהילת הבוגרים. במטרה לאפשר הפריה הדדית, הזדמנויות משותפות ותמיכה טכנולוגית במדינת ישראל.

Image by Alex Gurung
bottom of page