top of page

תרומה לקהילה

קצינים במיל' עושים תרומה טכנולוגית

להורדת מצגת תדמית פרוייקטים חברתיים >>

במי אנחנו תומכים?  

בעסקים חברתיים שמטרתם, כמו מטרתנו - לתת חכה ולא דגים.

עסקים שיכולת הגדילה שלהם תלויה בפיתוחים טכנולוגיים, שיכולים להפוך בזכותכם למוצרים טכנולוגיים. 

כך נעשה שינוי לטובה בפריפרייה החברתית גאוגרפית. 

bottom of page