top of page
Cloudy Mountain

תכנית פסגות

תוכנית העילית של העתודה האקדמית בצה"ל.  

מנהלת התוכנית מאתרת בכל שנה את המצטיינים שבבני הנוער ומכשירה אותם במסלולים אקדמיים ייעודיים  באוניברסיטאות המובילות בישראל כאשר הם נדרשים לעמוד ברף המצוינות הגבוה ביותר. במהלך שנות  הלימודים שזורות הכשרות צבאיות הנבנות במיוחד עבור חניכי התוכנית בכדי שיגבשו היכרות מעמיקה עם  האתגרים הטכנולוגים המורכבים ביותר עמם צה"ל מתמודד.

בסיום שלב הלימודים, בוגרי פסגות מוצבים בתפקידי מפתח במערכת הביטחון המאפשרים להם לתרום בשירות  צבאי משמעותי ומאתגר. בהמשך דרכם הבוגרים ממשיכים בקריירה עשירה בתעשיות הביטחוניות ובחברות  ההייטק המובילות את המשק הישראלי. 

מטרת התוכנית – הכשרת קצינים מהנדסים עבור יחידות הקצה הטכנולוגי של צה״ל. הבוגרים מובילים במהלך  שירותם את פרויקטי המחקר ופיתוח הכבדים והמעמיקים ביותר.

מהלך חייו של "פסגותניק" במסגרת התוכנית מחולקים לשלוש: 

שלב ההכשרה  

שלב זה עיקרו אקדמאי. בשלב זה הפסגותניק לומד תחת ביקורת נוקשה של מנהלת התוכנית המוודאת הצטיינות בכל חלק בלימודיו. ההכשרה מתבצעת באחת משלוש אוניברסיטאות - הטכניון, ת"א ובן גוריון. 

 

שלב החובה  

במהלך שנות השירות הסדיר, יוצב הפסגותניק ביחידות הטכנולוגיות ביותר בצה"ל, תוך מתן דגש לעולמות הסייבר, בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה.  

 

שלב הקבע  

כל פסגותניק יעשה לפחות 3 שנים בצבא קבע בדרגת סרן. רבים ממשיכים בצבא לתפקידי פיקוד בכירים. 

בשלב זה יופקד על הפסגותניק פיקוד וניהול הצוותים הטכנולוגיים הכפופים לו. 

bottom of page